Ducit Innovation AB, Tel 0733–16 96 08, petra.ahl@ducitinnovation.se

Tjänster

Din väg till innovation

Har du kanske en idé, ett problem eller en önskan att utveckla ditt företags affär och du behöver stöd att ta fram en plan för förverkligande? Behöver du hjälp med att ta fram ett beslutsunderlag till din företagsledning eller styrelse eller investeringsunderlag till finansiärer? Kanske har du en projekt- eller forskningsansökan som du behöver hjälp att formulera?

Ducit Innovation erbjuder innovationsledning,- coachning,- och rådgivning som bygger på lång erfarenhet och förmåga att navigera en idé genom alla faser i innovationsprocessen – från idé till nyttogörande.

Ducit Innovations arbetsmetoder baseras på etablerade innovationsprocesser och utvecklingsmodeller och har sin starkaste grund i kundförståelse, kommunikation och i förmågan att identifiera den bästa vägen framåt.

Välkommen att kontakta oss så diskuterar vi igenom era behov och hur Ducit Innovation kan bidra.

Kreativa möten

Du vill skapa något tillsammans med dina medarbetare eller samarbetspartners. Det kan vara att ni vill mötas i en mindre arbetsgrupp eller på en stor konferens för att utveckla en produkt, tjänst eller utveckla en ny verksamhet eller koncept. Kanske är det dags att ta fram ert företags eller organisations långsiktiga strategi eller verksamhetsplan? Vid alla dessa tillfällen finns det behov att det kreativa mötet eller processen blir så värdeskapande som möjligt.

Ducit Innovation erbjuder er stöd i att planera och leda era medskapande möten och workshops på olika sätt:

Traditionell facilitering
Ducit Innovation leder mötet enligt överenskommen process och mot angivet mål. Det finns en mängd olika processer och verktyg att utgå ifrån och varje möte anpassas utifrån behov.

Grafisk facilitering
Här fungerar Ducit Innovation som en traditionell faciliterare kombinerat med att mötet dokumenteras grafiskt. Att facilitera betyder att leda mötet genom definierade mötesprocesser mot ett överenskommet mål.

Fördelarna med grafisk facilitering är att deltagarna hela tiden ges en visuell bild av den kreativa processen genom ord, bilder och symboler. Resultatet blir en snabbare process med ett mer utvecklat innehåll som skapar delaktighet och förankring i gruppen. Samtidigt som mötet blir mycket roligare!

Innovationssprint
En innovationssprint är en investering i att misslyckas, och misslyckas snabbt! För att sedan landa i verklig och värdefull feedback från er kund och slutanvändare på den tänkta lösningen.
En innovationssprint utgår från Design Thinking-processen och följer ”The Design Sprint” som utvecklats av Google Ventures (nu GV).
Du och ditt team jobbar intensivt i fem dagar med att gå vägen från problem – lösningar – urval – prototyp – till slutligen att få feedback från slutanvändare och kund.

Välkommen att kontakta oss så diskuterar vi igenom era behov och hur Ducit Innovation kan bidra.

Inspirationsseminarium

Ducit Innovation vill gärna sprida mer inspiration i ämnet Innovation och Kreativitet och syr gärna ihop anpassade föreläsningar utifrån behov!

Uppskattade seminarium som genomförts har bland annat varit ”Vägen till innovation” för att bredda begreppet innovation och få alla människor att hitta sin lust till att bli mer kreativa och innovativa. Ett annat ämne för seminarium som varit uppskattat är ”Hot Spots – hur du skapar en miljö som glöder av kreativitet och produktivitet”.

Välkommen att kontakta oss så diskuterar vi igenom era behov och hur Ducit Innovation kan bidra.