Ducit Innovation AB, Tel 0733–16 96 08, petra.ahl@ducitinnovation.se
  • Att genomföra ett lyckat projekt är som att bestiga ett berg. Det krävs kunskap, ett starkt team och ledarskap. Ducit Innovation hjälper er att nå toppen.
  • En förutsättning för att lättare ta sig fram till sitt mål är att ha en karta. Ducit Innovation hjälper er att rita er karta oavsett om det är för ett projekt eller för er övergripande innovations- eller affärsverksamhet.
  • Ducit Innovation hjälper er balansera kundnytta, kostnader och tid i era projekt utifrån era strategiska behov.

Ducit Innovation

Med en mer än 15-årig erfarenhet av projekt- och innovationsledning inom produkt- och processutveckling har Ducit Innovation kompetens för att omsätta ert företags eller organisations idéer till värdeskapande produkter.


Projekt- och innovationsledning

 Vi erbjuder projekt/innovationsledare med dokumenterad förmåga att navigera en idé genom alla faser i innovationsprocessen.


Affärs- och innovationsmodeller

Vi ger dig de bästa förutsättningarna för ditt systematiska innovationsarbete.


Innovationsseminarium och workshops

Att ha en förståelse för och gemensamt språk inom innovationsprocesser förenklar innovationsarbetet.

Läs mer om våra tjänster